20120226

Białoruś.

Jest taki kraj w Europie, koło podlaskiego, w którym istnieje kara śmierci - egzekucje wykonuje się rozstrzeliwując skazanego przy murze.
Wyrok śmierci można dostać za:
 • akt agresji przeciw państwu, 
 • zabójstwo dyplomaty lub innego przedstawiciela zagranicznego, albo organizacji międzynarodowej,
 • międzynarodowy terroryzm,
 • ludobójstwo,
 • zbrodnie przeciwko ludności,
 • przestępstwa związane z bronią masowego rażenia,
 • morderstwo,
 • zdrada stanu, 
 • dążenie do nielegalnego przejęcia władzy,
 • sabotaż,
 • zabójstwo funkcjonariusza milicji.
[Przyznaję, że źródłem jest Wikipedia.]


Pomijając "zbrodnie" polityczne, trudno dyskutować z karą śmierci za ludobójstwo. Trudno też uważać , że za śmierć 15 niewinnych osób w zamachu w metrze w Mińsku, należy się łagodniejsza kara niż śmierć. Problem z karą śmierci [przynajmniej mój] polega jednak na tym, że ten ostateczny wyrok powinna dostać osoba bezwzględnie winna, u której nie ma najmniejszej wątpliwości, że ponosi odpowiedzialność za zbrodnię. Takimi osobami są [a nawet były] m.in. Hitler i Stalin, na pewno nie dwóch 25-latków, którzy czekają na rozstrzelanie w Areszcie Śledczym nr 1 w Mińsku za wyżej wymieniony zamach.
Można domniemywać, że przyznanie się do winy podczas śledztwa oraz odmówienie przez jednego ze skazanych złożenia wniosku o ułaskawienie [bo twierdzi, że wyrok jest sprawiedliwy] zostały wymuszone. Wystarczy znać odrobinę realia aresztów w PRL-u i wiedzieć, że na Białorusi jest gorzej. Dlatego kara śmierci nie powinna w tym kraju w ogóle mieć miejsca, obojętnie za co. W innych państwach w zasadzie też nie, bo nigdy nie można ponad wszelką wątpliwość stwierdzić winy.
Zespół DDB prowadzi akcję pod tytułem "Uwolnić Białoruś od kary śmierci!". Stworzył biały plakat połączony z techniką szablonu.

Bardzo udany plakat. Szkoda, że musiał powstać.
Tutaj można pobrać szablon, a nawet sprawdzić gdzie legalnie można go wymalować. Jak ktoś chce legalnie. ;)
Akcja, jak każde wydarzenie tego typu, ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat sytuacji na Białorusi, która przyznam jest dość barbarzyńska.
Malować po ścianach nie będę, mogę jednak o tym napisać.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...